3 Immobles

Nau A Venda

Nau a Passeig de Palacaguïna, Arbúcies

790.000 € Ref. JV20017

Conjunt de 4 Naus industrials adaptades per al sector de l'alimentació en normativa vigent. Disposen de les seves instal·lacions de calefacció i refrigeració per mantenir, en tot moment, la temperatura idònia per a la conservació de productes alimentaris. Disposa de zona magatzem climatitzat, sistemes de control d'humitat, laboratoris per a anàlisi de productes, estades especifiques per a productes, accés posada partir automàtica per a camions de gran tonatge, oficines en altell de 230m² repartit en 5 despatxos individuals, sala de reunions, bany, cuina laboratori i zona reservada d'ampliació de 97m², ja sigui per a oficines, sales polivalents ...

POSSIBILITAT DE VENDA PER SEPARAT O PER UNITAT.

  • 1.052m²
Nau A Venda

Nau a Passeig de Palacaguïna, Arbúcies

1.690.000 € Ref. JV20016

Conjunt de 9 naus industrials adossades i contigües amb una superfície total de 2.851m². Dins el conjunt de naus, 4 d'elles, estan adaptades per al sector de l'alimentació i en normativa vigent, disposen de les seves instal·lacions de calefacció i refrigeració per mantenir, en tot moment, la temperatura idònia per a la conservació de productes alimentaris. Disposa de zona magatzem climatitzat, sistemes de control d'humitat, laboratoris per a anàlisi de productes, estades especifiques per a productes, oficines en altell de 230m² repartit en despatxos individuals, sala de reunions, bany, cuina laboratori i zona reservada d'ampliació de 97m². La resta de les naus estan contigües i són convencionals amb una alçada de 6,5m.
De les 9 naus 4 d'elles estan arrendades actualment, però no és un problema per disposar-ne per a la formalització de la venda.
POSSIBILITAT DE VENDA PER SEPARAT O PER UNITAT.

  • 2.344m²
Nau A Venda

Nau a Passeig de Palacaguïna, Arbúcies

900.000 € Ref. JV20018

Sis naus industrials contigües amb una superfície total de 1.793m² amb una fundaria de 25 m de fons per 46 d'ample, dels quals es permet qualsevol activitat. Actualment hi ha 3 naus llogades amb la possibilitat de continuar el lloguer i obtenir ingressos mensuals, ideal per a inversió.

POSSIBILITAT DE VENDA PER SEPARAT O PER UNITAT.

  • 1.799m²